Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Η Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου Βέη, της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

a

Γραμματεία
Κουτσιούρη Γεωργία

Τηλ +30 210 772-2774
Φαξ +30 210 772-2750
email:gkouts@survey.ntua.gr

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.Κ. 15780 ΑθΗΝΑ

 

Administrator
Γραμματικογιάννης Ηλίας

Τηλ +30 210 772-2756
Φαξ +30 210 772-2750
email:egrammis@survey.ntua.gr

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τ.Κ. 15780 ΑθΗΝΑ

 

 

 

 

 

 

Υποβολή Αιτήματος

Για την υποβολή αιτήματος στους υπευθύνους της Μονάδος Χωρικού Σχεδιασμού και Περιεφερειακής Ανάπτυξης ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

REQUESTS