Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Η 'Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης' ανήκει στον Tομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ‘Mονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης’, αποτελεί διατομεακή και διατμηματική πλατφόρμα συνεργασίας, με βάση πρότυπα από παρόμοιους φορείς του εξωτερικού. Η μονάδα προάγει και ενθαρρύνει τη συνεργασία μελών του ιδρύματος για την επίτευξη κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων.

 

Η ‘Mονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης’ συνεργάζεται με μια σειρά από  εργαστήρια και μονάδες εντός και εκτός ΕΜΠ.
Τα ευρύτερα  αντικείμενα που δραστηριο-ποιείται, μέσα από ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα, είναι τα παρακάτω:

 

 

 • Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Μεθοδολογίες "Προοπτικής Διερεύνησης” (Foresight Methodologies)
 • Μοντέλα Συμμετοχικού Σχεδιασμού
 • e-Planning
 • e-Governance
 • e-Τourism
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Σχεδιασμός Μεταφορών
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Αεροδρομίων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 • Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Έργων και Σχεδίων
 • Διαχείριση Κινδύνων και Χωρικά Δεδομένα
 • Δίκτυα και Εφαρμογές Χωρικών Μετρήσεων
 • Διαχείριση Περιεχομένου και Δικτυακών Υπηρεσιών π.χ. e-learning
 • Εφαρμογές Βελτιστοποίησης και Προστιθέμενης Αξίας

 

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

 

Προτεινόμενες Συνδέσεις
Εντοπισμός Μονάδας

Η Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Βέη, της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.