Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Γραμματικογιάννης Ηλίας, Δίπλ. Μηχ., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Ηλίας Γραμματικογιάννης κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Επιστημονική Περιοχή της Χωροταξίας (2011), είναι  Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π.) (2007) και ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Ανάπτυξη’ (2008). Επίσης, είναι πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας.
Από το 2011 είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Ε.Μ.Π και ασχολείται με “Web-based Εφαρμογές Ολοκληρωμένων Μοντέλων Εκτίμησης στο Πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού."
Συμμετείχε σε μια σειρά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως το AG2020, RERISK, EFONET κ.α. που εκπονούνται στη 'Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης’ του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σ.Α.Τ.Μ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς: Μοντέλα Χωρικού Σχεδιασμού,  Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανακύκλωση, Γεω-Οπτικοποιήση, Προγραμματισμός, στα οποία και έχει μια σειρά από δημοσιεύσεις.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Επικοινωνία
Τηλ.: +30 210 7722756
Fax:  +30 210 7722750
Κιν.: +30 6932537997
E- mail: egrammis@survey.ntua.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες