Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Μουρμούρης Ιωάννης, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Καθηγητής " Management και Οικονομικής των Μεταφορών ", Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α., στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Διδάκτωρ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ‘DOCTORAT D' ETAT es Sciences de Gestion’ του Πανεπιστημίου Paris-Dauphine. Αναγορεύτηκε επίσης Διδάκτωρ Μηχανικός στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Docteur Ingenieur en Statistique Mathematique: Specialite: Recherche Operationnelle) του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie. Ειναι διπλωματούχος στον Αστικό Σχεδιασμό και Χωροταξία D.E.A. του Πανεπιστημίου Paris I Sorbonne, καθώς και Αρχιτέκτων - Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Εργάσθηκε κατά τα έτη 1983-87 ως Σύμβουλος και Διευθυντής Έρευνας στο INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Securite) της Γαλλίας και στο Εργαστήριο LAMSADE (Laboratoire d' Analyse et Modelisation de Systemes pour l' Aide a la Decision) του Πανεπιστημίου Paris - Dauphine. Δίδαξε την ίδια περίοδο ‘Θεωρία Αποφάσεων’ στο Πανεπιστήμιο Paris - Dauphine.
Από το 1988-1993 εργάσθηκε ως: Γενικός Διευθυντής στην Eταιρεία "ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε." (Ανάπτυξης και Διαχείρησης Ακίνητης Περιουσίας) του ομίλου Εταιρειών της "Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος", Vice President στη "CITIBANK SHIPPING BANK S.A." του Ομίλου "CITICORP" (Ναυτιλία, Μεταφορές, Ενέργεια), καθώς και Executive Director στον Ομιλο "GLOBE GROUP OF COMPANIES S.A." (Ναυτιλία, Κλωστοϋφαντουργία και Βιομηχανίες Τροφίμων).
Το 1993 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής της "Οικονομικής των Μεταφορών και Τερματικών Εγκαταστάσεων", Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στον Ο.Σ.Ε. (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) (1997-2000). Από το 2000 διατηρεί τη θέση του Διεθνή Εμπειρογνώμωνα της International Union of Railways (I.U.R.), Παρίσι, Γαλλία. Από το 2002, διατελεί Επίτιμος Πρόξενος της Βενεζουέλας στον Πειραιά. Διετέλεσε Πρόεδρος της «Νοτιοανατολικής Ευρωπαικής Ένωσης Σιδηροδρόμων» (1997-1999) καθώς και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής ‘Transportation Economics and Finance Committee’ της I.U.R. (1999-2000).
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και δραστηριοποιείται στα Διεθνή Ερευνητικά Δίκτυα ‘EURO-MCDM’, ‘ESIGMA’, ‘Combinatorial Group’, ‘RESAUX’, ‘STELLA’, ΄COST A22’ και ‘NECTAR’.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές: Railway Transportation Restructuring, Ιδιωτικοποίηση και Αξιολόγηση, Στρατηγική Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Sitting of Waste Disposal Facilities, Multi-criteria structuring, and Multi-criteria Evaluation, Efficiency comparative analysis, κ.λπ.


Επικοινωνία
Tel : +30210 4136619
Fax: +30210 4136619
Ε-mail: jomour@eexi.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Αναπληρωτές Καθηγητές
Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες