Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Στρατηγέα Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Η Αναστασία Στρατηγέα είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΠΘ) (1983) και διδάκτωρ της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ (1996). Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει στις ‘Επιπτώσεις των Δικτύων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Έχει συμμετάσχει σε ένα πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σε ερευνητικά δίκτυα σε θέματα Σχεδιασμού Μεταφορών, Διευρωπαϊκών Δικτύων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Προοπτικής Διερεύνησης κ.α.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ανάμεσα στα άλλα στους παρακάτω τομείς: Περιφερειακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, Περιφερειακή Πολιτική, Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICTs), Μεθοδολογίες Προοπτικής Διερεύνησης, Ανάλυση Σεναρίων, Μέθοδοι και Μοντέλα Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αξιολόγηση, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη κ.λπ.  

Επικοινωνία
Τηλ: +30 210 7722672
Fax: +30 210 7722750
E-mail: stratige@central.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες