Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Δημοπούλου Εφη , Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1983), Διδάκτωρ Μηχ. Ε.Μ.Π. (1996), Λέκτορας Σ.Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. (2005) στην Περιοχή του Κτηματολογίου και της Διαχείρισης Γης. Επίκουρος Καθηγήτρια (Π.Δ.407/80) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2000-2005) (Χαρτογραφία και Τοπογραφία).
Μέλος της Agence pour la Cooperation Technique, Industrielle et Economique –ACTIM (1984), correspondent member της FIG-Comm3 (1998), μέλος του Δ.Σ. της HellasGI (1999-2002) και Γενική Γραμματέας της Εταιρείας (2006-σήμερα). Έχει μετεκπαιδευτεί στη Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ σε θέματα Κτηματολογίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Διαχείρισης Γης.
Έχει συμμετάσχει σε Επιστημονικές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. (1986-95), του Ο.Κ.Χ.Ε. (1987-96), στο WG 3.1 της FIG Comm3. Έχει επίσης συμμετάσχει και σε 17 Επιδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα (1988-σήμερα). Έχει παρακολουθήσει πολλά συνέδρια στην περιοχή του Κτηματολογίου, των GIS και της Διαχείρισης Γης (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών) και έχει συμμετάσχει ως διδάσκουσα σε 7 Σεμινάρια Επιμόρφωσης.
Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων και Συναντήσεων, ως μέλος της Οργανωτικής ή Επιστημονικής τους Επιτροπής. Έχει συγγράψει επιστημονική μονογραφία και παραπάνω από 40 επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή, ελληνικά περιοδικά ή σε τόμους πρακτικών συνεδρίων. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται επίσης σημειώσεις μαθημάτων και σεμιναρίων.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Δημοπούλου εστιάζουν στις περιοχές :Συστήματα  Διαχείρισης Χωρικής Πληροφορίας, Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γής και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).

Επικοινωνία
Τηλ: +30 210 7722679
Email: efi@survey.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες