Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Σταθόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Εκπαίδευση:
ΊΔΡΥΜΑ:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Ημερομηνία: 1986

Πτυχίο: Δρ. Μηχανικός
ΊΔΡΥΜΑ:
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Επιστημών Πανεπιστημίου του Manchester -UMIST
Ημερομηνία: 1975

Πτυχίο: Master of Science (MSc Tech) \
ΊΔΡΥΜΑ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ημερομηνία: 1973

Πτυχίο: Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος
ΊΔΡΥΜΑ:
Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων
Ημερομηνία: 1966
Πτυχίο: Απολυτήριο Λυκείου

Παρούσα θέση:

- Καθηγητής Σχεδιασμού Μεταφορικών Συστημάτων, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
- Διευθυντής Εργαστηρίου Σιδηροδρομικής και Μεταφορών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
- Διευθυντής Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (PC Lab), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.
- Αναπληρωτής Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 2010 -2012

Συντονιστής Μαθημάτων:

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
-Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων (μάθημα κορμού, 6ο εξαμ.)
-Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές (κατ’ επιλογήν, 9ο εξαμ.)
-Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας (κατ’ επιλογήν, 9ο εξαμ.)

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ-Μεταφορές και Κυκλοφορία- Μη Συμβατικά Οχήματα (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας, 2ο εξαμ.)

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
-Μεταφορικά Συστήματα Πόλεων (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου, 1ο και 2ο εξαμ.)

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

1976- Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
1987- Αντιπρόεδρος της World Union of Transport (ιδρύθηκε στον Καναδά το 1987) και Πρόεδρος της Urban Transport Commission.
1992- Μέλος της World Conference on Transport Research Society.
1998 - Μέλος του Technical Committee on Transportation Systems IFAC (International Federation of Automatic Control)
2000 - Μέλος της Transportation Network Modeling Committee, US Transportation Research Board of the National Academies
2004- Μέλος της Steering Committee του Joint Transport Research Centre (Organisation for Economic Co-Operation and Development, & International Transport Forum), Paris, FR

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας:

30 έτη

- Μέλος Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου ‘Διαμόρφωση νομικού πλαισίου Ενιαίου Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών’, 2004

- Πρόεδρος Επιστημονικού – Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, (2004 – 2007)

- Πρόεδρος Επιτροπής για την επίτευξη και διασφάλιση της Εθνικής Διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2008 – 2009)

- Πρόεδρος Επιτροπής για την επίτευξη και διασφάλιση της Εθνικής Διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων και την εξέταση θεμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων ή μεγάλων τεχνικών έργων με διόδια, ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (2011 - )

Κύρια προσόντα:
- Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών
- Πρότυπα Πρόβλεψης Μετακινήσεων και Κυκλοφορίας
- Βελτιστοποίηση Μεταφορικών Δικτύων
- Επιπτώσεις Κυκλοφορίας και Μεταφορών στο Περιβάλλον
- Συστήματα και Εφαρμογές Τηλεματικής στις Μεταφορές

- Visiting Scholar, California PATH, University of California, Berkeley, USA, 2007

- Editorial Board, International Journal of Transportation Science and Technology (http://www.multi-science.co.uk/ijtst.htm), 2012

Επικοινωνία
Τηλ.: 210-772 1288
Email: a.stath@transport.ntua.gr
URL: http://www.civil.ntua.gr/~astath
URL: http://www.civil.ntua.gr/labs/transport/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες