Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Σιόλας Άγγελος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Καθηγητής Πολεοδομίας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Ε.Μ.Π.
Πήρε το πρώτο του Δίπλωμα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., και έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Πολεοδομία (1970-72), στο Institute d’ Urbanisme de Paris – School of Social Sciences (EIESS). Το 1982 πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο πανεπιστήμιο.
Είναι Πρόεδρος της Σ.Α.Τ.Μ. (2010-2012) και Διευθυντής του Τομέα από το 2000.
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από σεμινάρια και συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε τοπικά και διεθνή περιοδικά στους παρακάτω τομείς: πολεοδομία με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, σχεδιασμός δημοσίων χώρων και κοινωνικά ζητήματα του αστικού χώρου.

Επικοινωνία:
e-mail: Angelos@survey.ntua.gr

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες