Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Χρυσαΐδα- Αλίκη Παπαδοπούλου, Διπλ. Μηχ. Msc Γεωπληροφορική, Υποψήφια Διδάκτορας.

 Σύντομο βιογραφικό - Δημοσιεύσεις

 Η Χρυσαΐδα- Αλίκη Παπαδοπούλου είναι Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στη “Γεωπληροφορική” από το ΕΜΠ με μεταπτυχιακή εργασία στην “Eπεξεργασία και αναπαράσταση βέλτιστων διαδρομών σε οδικά δίκτυα με εφαρμογή τεχνολογιών webGIS και χωρικών βάσεων δεδομένων”. Η διδακτορική της διατριβή εκπονείται στην περιοχή των “Μοντέλων Συμμετοχικού e-Σχεδιασμού”. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών- webGIS, της γεωπληροφορικής, των χωρικών μοντέλων και της “Προοπτικής Διερεύνησης” (Foresight). Είναι μέλος τεχνικών επιστημονικών σωματείων και συλλόγων. Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει με παρουσίαση εργασιών σε σχετικά με την ειδικότητα και τα ενδιαφέροντά της, συνέδρια και ημερίδες. Γνωρίζει  αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

 

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 7722  774 κιν. +30 697-4388174

E-mail: xrypap@yahoo.gr, xpap@survey.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες