Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, Διπλ. Μηχ., Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Μιχαλόπουλος Παναγιώτης είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (Α.Π.Θ.) (1984) και υποψήφιος διδάκτωρ του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζει στα Μοντέλα Στήριξης  Στρατηγικής στον Τομέα toy Πολιτισμού και των Μεταφορών. 
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας των πόλεων, τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: Ιστορική εξέλιξη των πόλεων και των δικτύων πολιτισμικής επικοινωνίας, Η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό του χώρου της πολιτισμικής συνέχειας, Μοντέλα σχεδιασμού και θεωρίες κοινωνικής ανάπτυξης, Περιφερειακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, Περιφερειακή Πολιτική, Ανάλυση Σεναρίων, Τουρισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου.

 
Επικοινωνία
Τηλ.:  +30 210 7722774
Fax:   +30 210 7722750
E-mail:  takismic@survey.ntua.gr, loukiamitsa@yahoo.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες