Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Παπαδοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1998). Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, ΗΠΑ (2002). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου πέραν των ερευνητικών προγραμμάτων, δίδαξε τα προπτυχιακά μαθήματα: «Υδρολογία», «Υπόγεια Ροή και Μεταφορά Μάζας» και «Περιβαλλοντικά Συστήματα» (2003-2007). Σήμερα υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό.
Έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, Ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων. Έχει συν-επιμεληθεί την οργάνωση και την έκδοση Πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων, της Ανάπτυξης Μαθηματικών Μοντέλων Βελτιστοποίησης για την Επίλυση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων Σχεδιασμού.


Επικοινωνία
Tel : + 30 210 7724 175 / 210 7212 563
Fax: +30 210 7212 563
E-mail: mpapadop@mail.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες