Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Καλογήρου Σταμάτης, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σύντομο βιογραφικό - Δημοσιεύσεις

Ο Δρ. Σταμάτης Καλογήρου είναι Λέκτορας Εφαρμοσμένης Χωρικής Ανάλυσης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Τμήμα Γεωγραφίας – Leicester University) και Διδάκτορας Γεωγραφίας (Σχολή Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής – Newcastle Upon Tyne University).  Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο London School of Economics, στο Εθνικό Κέντρο Γεωπληροφορικής της Ιρλανδίας, στο Royal Institute of Technology – KTH (Σουηδία) και στο Ritsumeikan University (Ιαπωνία). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα που σχετίζονται με την μετανάστευση και την γήρανση πληθυσμού, τις χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας, τις φυσικές καταστροφές και το πολιτισμικό τοπίο στην Ελλάδα. Η κύρια ερευνητική του δραστηριότητα αφορά εφαρμογές μεθόδων χωρικής ανάλυσης και γεωπληροφορικής στη μετανάστευση, την γήρανση πληθυσμού, την υγεία, τα εισοδήματα και την εκπαίδευση απαντώντας ερωτήματα που αφορούν την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων με επιπτώσεις στην άσκηση πολιτικής. Έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση (όπως Environment and Planning A, Spatial Economic Analysis, European Journal of Ageing, European Journal of Population, Computer Environment and Urban Systems and Journal of Maps) και επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος πολλών ακαδημαϊκών κοινοτήτων και πρόεδρος του Hellenic Society of Swedish Scholars.

Επικοινωνία
Τηλ. +30 210 9549163,
Personal Web page: www.gisc.gr
E-mail: skalo@hua.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες