Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Σωφρονίδης Παναγιώτης, Δίπλ. Μηχ., MSc., DIC, Υπoψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Παναγιώτης Σωφρονίδης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας και ερευνητής στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ και κατέχει Master of Science (M.Sc.) και Diploma of Imperial College (DIC) από το Imperial College London. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έτυχε αναγνώρισης, υποτροφιών και βραβεύσεων (έξι υποτροφίες από τα Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και Ελλάδας με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, έπαθλο Δημητρίου, Κωνσταντίνου και Βασιλείου Κοντοδήμου από το ΕΜΠ καθώς και βραβείο παρουσίασης poster από το Imperial College London).

Έχει λάβει δίπλωμα πιάνου (Grade 8) και θεωρίας της μουσικής με διάκριση από το Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM). Για τη διακεκριμένη επίδοσή του στο πιάνο, συμμετείχε για πέντε συνεχή έτη στα ετήσια κονσέρτα του British Council.   Επιπλέον κατέχει δίπλωμα για Book-keeping and Accounts με διάκριση από το London Chamber of Commerce and Industry (LCCI).  

Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο χωρικός σχεδιασμός και η περιφερειακή ανάπτυξη, ο αστικός σχεδιασμός, ο συμμετοχικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός σεναρίων, η αξιολόγηση στο σχεδιασμό του χώρου, η ανάπτυξη συστημάτων στήριξης αποφάσεων, η γεωγραφική ανάλυση, η χωρική στατιστική, η αειφόρος ανάπτυξη, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, η ανάλυση και διαχείριση ρίσκου για ακραία φυσικά φαινόμενα, η ενεργειακή πολιτική, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία, η χωροχρονική εξέλιξη υδρολογικών φαινομένων, η διαχείριση υδατικών πόρων, τα περιβαλλοντικά συστήματα, τα συστήματα διαχείρισης πλημμυρών, τα υδραυλικά μοντέλα, οι υδραυλικές προσομοιώσεις. Είναι μέλος σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς σε Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.    

Επικοινωνία
Τηλ.: +30 210 7722756
Fax:  +30 210 7722750
Κιν.: +30 6992220817
E- mail: psophron@central.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες