Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Αναστασιάδης Γεώργιος, Δίπλ. Μηχ., Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Διπλωματούχος Μηχανικός (ΑΠΘ 1982), με μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία (ΜΜΕ -Πανεπιστήμιο Αθηνών 2000). Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Ε.Μ.Π.. Η διδακτορική του διατριβή ασχολείται με θέματα “Συστήματα στήριξης αποφάσεων στο συμμετοχικό σχεδιασμό και ανάπτυξη”. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως εκπαιδευτής ή ως εκπαιδευόμενος σε θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων, μάνατζμεντ, πληροφορικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Εργάζεται από το 1985 σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Είναι Γενικός διευθυντής του ομίλου Δελφίς ΑΕ, ενώ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στην Ελληνο-Γαλλική Σχολή των Ουρσουλινών (Μάρτιος 2007 –Ιούλιος 2008), Διευθυντής στη LION SA. (Γενική Αντιπροσωπεία Peugeot -2003-2007) ως Διευθυντής Υποκαταστημάτων & Συμμετοχικών Εταιριών  (Νοέμβριος 2003 –Φεβρουάριος 2007) και Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (Μάρτιος 2003 – 2007). 
Εργάσθηκε στον Όμιλο 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (παροχή υπηρεσιών πληροφορικής) 2000-2003 ως Εμπορικός Διευθυντής της CIN ΑΕ που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (Σεπτέμβριος 2001 – Φεβρουάριος 2003), και ως Διευθυντής Μάρκετινγκ της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. (Ιανουάριος 2000 – Σεπτέμβριος 2001).
Επιπλέον, εργάστηκε για 13 χρόνια στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (Νοέμβριος 1992 – Νοέμβριος 1998) αλλά και στην Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών ΑΕ (Ιούλιος 85 – Σεπτέμβριος 92).
Χρημάτισε διαχειριστής εταίρος της ILAN ΕΠΕ (Ιούλιος 1990 – Μάρτιος 1999) με αντικείμενο τη δημιουργία multimedia εκπαιδευτικών και εμπορικών εφαρμογών.
Για πλέον των 20 χρόνων δραστηριοποιείται ως σύμβουλος διοίκησης και οργάνωσης σε εταιρείες και οργανισμούς όπως  ΔΕΛΦΙΣ ΑΕ,  ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ,
την ΑΕ Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ και για πλέον των 4 ετών (1995-1999, 2008-σήμερα) ως Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και ως ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π) στη Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Είναι μέλος του ΤΕΕ, και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Επικοινωνία
Τηλ.: +30 210 7722756
Fax:  +30 210 7722750
Κιν.: +30 6974336860
E- mail: anageo@survey.ntua.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες