Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Δημητρίου Δωροθέα, Διπλ. Μηχ., Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ (1980). Μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από το 2000 μέχρι σήμερα.
Συμμετοχή στη διεξαγωγή του εφαρμοσμένου/εργαστηριακού διδακτικού έργου των ασκήσεων και θεμάτων των προπτυχιακών μαθημάτων της ΣΑΤΜ: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.
Συμμετοχή στην παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών. Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων για την πρακτική άσκηση και εξοικείωση των υποψηφίων Α.Τ. μηχανικών.
Έχει συμμετάσχει  σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σχολής που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά της.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Δημητρίου εμπίπτουν   στις θεματικές περιοχές: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Έργα και Προγράμματα, Διαχείριση Φυσικών, Τουριστικών και Πολιτιστικών Πόρων.

Επικοινωνία:
Τηλ. +30 210 7722602      
Fax: +30 210 7724036
E-mail: roipap@central.ntua.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες