Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Μαρκάτος, Νικόλαος-Χρήστος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (τέως Πρύτανης ΕΜΠ)

Σύντομο Βιογραφικό - Δημοσιεύσεις

Καθηγητής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Θερμοφυσικών Διεργασιών και Συστημάτων, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Senior Visitor  στο Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics του Πανεπιστημίου Cambridge και Bye - Fellow του Selwyn College του Πανεπιστημίου Cambridge.Visiting Professor University of Surrey. Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA). Πρώην Πρύτανης ΕΜΠ.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του τον Ιούνιο του 1967, πρώτος σε σειρά επιτυχίας μεταξύ όλων των σπουδαστών του Πολυτεχνείου. Έλαβε πέντε κρατικές υποτροφίες (ΙΚΥ) και Πετζετάκι, και τρία βραβεία (Θωμαίδη 1966, 1967 και Χρυσοβέργη 1967)
Από το Νοέμβριο του 1969 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1970 εργάστηκε στη "ΒΙΟΧΡΩΜ - Procter & Gamble Hellas" ως προϊστάμενος διεργασιών.
Το 1969 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1970 μέχρι το 1974 παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου, απ' όπου και έλαβε το δίπλωμα D.I.C. (Diploma Imperial College) και το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικής, το έτος 1974. Το 1974 κατέλαβε θέση μετα-διδακτορικού ερευνητή στον τομέα Ρευστοδυναμικής και Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Imperial College.
Το Δεκέμβριο του 1982 εξελέγη Αν. Καθηγητής στη γνωστική περιοχή της Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Διεργασιών στο Tμήμα Μαθηματικών και Επιστήμης των Υπολογιστών [School of Mathematics and Scientific Computing] του Πανεπιστημίου του Greenwitch, Λονδίνο. Το Μάιο του 1983 δημιούργησε το Κέντρο Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Διεργασιών στο ίδιο Τμήμα και διορίστηκε Διευθυντής του. Το 1984 έγινε Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Από το 1974 εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος σε πολλά Ερευνητικά Κέντρα, Κρατικά Ιδρύματα, Υπουργεία και Βιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και αλλού.
Τον Ιούνιο του 1980 έλαβε από το Συμβούλιο Εφευρέσεων της NASA πιστοποιητικό αναγνώρισης και βραβείο, που του απενεμήθη με το σκεπτικό ότι η εργασία του αποτελεί : “Δημιουργική ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας, που θεωρείται σοβαρή συνεισφορά με μελλοντικές συνέπειες στην Αεροδιαστημική και σε άλλα πεδία της επιστήμης”, ("Creative development of innovative technology which is considered as a serious contribution with future consequences in aerospace and other fields of  science").       
Το 1985 εξελέγη Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τα έτη 1990 και 1992 εξελέγη δύο φορές, Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος, θέση που διατήρησε μέχρι και το 1994. Εξελέγη Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου δύο φορές, τα έτη 1991 και 1994. Επανεξελέγη Πρόεδρος της Σχολής Χημικών Μηχανικών το 2006 και το 2008. Το 2002 Senior Visitor  στο Department of Applied Mathematics & Theoretical Physics του Πανεπιστημίου Cambridge και Bye - Fellow του Selwyn College του Πανεπιστημίου Cambridge. Visiting Professor, Univ. of Surrey(2000-11).
Είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων, μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών διεθνών επιστημονικών εκδόσεων, καθώς και τοπικός εκδότης του διεθνούς περιοδικού "Applied Mathematical Modelling" (regional editor). Εχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό (άνω των 200) πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων και έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πολλών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ερευνητικών προγραμμάτων.

Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: +30210772 1724
+30210772 3126  
+30210772 3127      
Fax: +30210772 3228
E-Mail: N.Markatos@ntua.gr
Ιστοσελίδες: http://users.softlab.ece.ntua.gr/~markatos/

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες