Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Γιαουτζή Μαρία, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Καθηγήτρια Οικονομικής Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ -ΕΜΠ. Fellow of the Netherlands Institute of Advanced Studies (NIAS) της Royal Dutch Academy από το 1991.  Μέλος μιας σειράς διεθνών ερευνητικών δικτύων όπως GREMI, TCM, NECTAR, URBINO, STELLA, COSTA22 κ.λπ. Εκλεγμένη Chancellor στη Steering Committee της International Regional Science Association (1990-1994). Εκλεγμένο μέλος της Executive Committee της I.G.U-C18 (Telecommunications)/ CNFG, (1992-95). Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης της Aκίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1998-2000). Σύμβουλος σε μια σειρά από Διεθνείς Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς όπως OECD, EEC, ERT, ESF κ.λπ. Μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών διεθνών επιστημονικών εκδόσεων και πρόεδρος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Regional Science Inquiry. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων ανάμεσα στις οποίες 8 βιβλία σε ξένους εκδοτικούς οίκους, περισσότερα δε από 250 άρθρα σε ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια.
Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, στους τομείς:  Foresight Methodologies, e-Planning, Impact Assessment, e-government, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Integrated Assessment, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, Κοινωνία της Πληροφορίας, Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, e-Learning, Τουρισμός, κ.λπ.


Επικοινωνία
Τηλ +30 210 772 2749
Fax  +30 210 772 2750
E-mail: giaoutsi@central.ntua.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες