Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Αρβανίτης Απόστολος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Θέση

Καθηγητής ΑΠΘ
Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

1981: Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
1986 : Διδάκτορας (Ρh.D.) του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Α.Π.Θ.

Συμμετοχή σε Εθνικούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Φορείς

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας και της HellasGI.
•1997-1999 : Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας (ΣΔΑΤΜΒΕ)
•Μέλος και εθνικός εκπρόσωπος σε Διεθνείς Επιτροπές και Ενώσεις
•Μέλος Εθνικών Επιτροπών σε Θέματα Κτηματολογίου και Γ.Σ.Π.
•Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κτηματολόγιο Α.Ε. (2009-)

Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

1982- : Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
1988- : Παρακολούθηση Διπλωματικών εργασιών στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
1998- : Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών στο ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
1998- : Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΑΤΜ ΑΠΘ και στο Μ.Π.Σ. του Βιολογικού Τμήματος Α.Π.Θ.

Σε διάφορες χρονικές περιόδους Διευθυντής του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

2003-2005 : Διευθυντής του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
2007-2009: Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΑΤΜ ΑΠΘ
Μέλος πολλών Συμβουλευτικών και Εξεταστικών Επιτροπών Διδακτορικών Επιτροπών
Μέλος Εισηγητικών Επιτροπών για αξιολόγηση υποψηφίων μελών ΔΕΠ
Συμμετοχή σε Οργανωτικές ή Επιστημονικές Επιτροπές σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια
Κριτής επιστημονικών άρθρων σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Ερευνητική Δραστηριότητα

Επιστημονικός Υπεύθυνος ή μέλος Ερευνητικών Ομάδων σε περισσότερα από 30 Ερευνητικά Προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Φορείς.

Συγγραφικό Έργο

2 Διατριβές-Μονογραφίες
1 Επιστημονικό Βιβλίο
9 Διδακτικές Πανεπιστημιακές Σημειώσεις
~70 Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες

Γλώσσες Αγγλικά (άριστα)

Επικοινωνία:
Τηλ: 2310 -996094
E-mail: aarvanit@topo.auth.gr


 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες