Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Χατζηχρήστος Θωμάς, Διπλ. Μηχ., Δρ. Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Θωμάς Χατζηχρήστος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ (1990). Το 1999 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του ΕΜΠ, με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Από το 1998 ως το 2000 δίδαξε ως Λέκτορας (Π.Δ.407/80) Πληροφορική και ΓΣΠ, στο Τμήμα της Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου,. Από το Σεπτέμβριο του 2000 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της ΣΑΤΜ, του ΕΜΠ.
Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, σε πολλά από τα οποία ως κύριος ερευνητής στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, το Τμήμα Χημικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, το Τμήμα Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως επίσης το Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Έχει επαγγελματική εμπειρία σαν εξωτερικός συνεργάτης και σύμβουλος με αντικείμενο τα ΓΣΠ ως εργαλεία ανάλυσης, σε 15 ιδιωτικές επιχειρήσεις και 4 Δημόσιες Υπηρεσίες.
Είναι Μέλος της Επιτροπής European Εnvironmental Spatial Data Infrastructure (INSPIRE), από το Σεπτέμβριο του 2001. Εμπειρογνώμων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΙΟΝΕΤ) με εξειδίκευση στα γεωγραφικά δεδομένα, από τον Ιούνιο του 2005. Μέλος του Δικτύου European Network for Foresight Methodologies (COST Α22), από το 2003. Μέλος της Επιτροπής Στήριξης (Steering Committee) για το έργο CORINE, ΥΠΕΧΩΔΕ, (2003-2004).
Είναι μέλος τoυ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Regional Science Association (Greek section), και της Regional Science Association (International)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στις περιοχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ασαφών Συνόλων, Μεθόδων Στρατηγικού Σχεδιασμού, και Foresight Methodologies.

Επικοινωνία
Τηλ. +30 210 772 2755   
Fax: +30 210 772 2748
E-mail: thomasx@survey.ntua.gr

http://www.geocomputation.gr/pages/greek/main.htm

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες