Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Κοκκώσης Χάρης , Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Καθηγητής Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μέλος της International Regional Science Association και σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών. Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Σύμβουλος σε μια σειρά από Διεθνείς Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς (European Union, World Bank, UNEP, FAO, OECD, UNESCO).
Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, σε θέματα που σχετίζονται με  την περιβαλλοντική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού, σχεδιασμός για τη Βιώσιμη ανάπτυξη στον εθνικό, Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, τη σχέση της πολιτικής για το περιβάλλον με την πολεοδομία και χωροταξία, τον σχεδιασμό για τα ανθρώπινα και φυσικά οικοσυστήματα γενικά και ειδικά, όπως για παράδειγμα την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές.

Επικοινωνία
Τηλ +30 24210 74475
Fax  +30 24210 74398
e-mail: hkok@prd.uth.gr, hkok@aegean.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες