Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Στυλιανίδης Ευστράτιος, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα- Δημοσιεύσεις

Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Τμήμα διδάσκει, Τοπογραφία – Γεωδαισία, Φωτογραμμετρία, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Χωρικό Σχεδιασμό, Ρυμοτομικά Σχέδια – Πράξεις Εφαρμογής. Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, του Executive Board της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA) από το 2009. Συμμετέχει σε διεθνείς φορείς όπως ISPRS, CIPA, ICOMOS, FIG, ενώ είναι αξιολογητής σε 2 διεθνή περιοδικά. Διετέλεσε Ταμίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας την περίοδο 1999-2001, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου για την περίοδο 2001-2003, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) – Τμήμα Κύπρου για την περίοδο 2003-2006, 2006-2009 και μέλος του Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για την περίοδο 2003-2004. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα (25 ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς [14], διεθνείς [6] και κοινοτικούς πόρους [5], στα 3 ως επιστημονικός υπεύθυνος), σε θέματα σχετικά με τη Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Πλοήγησης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.λπ. Έχει δημοσιεύσει 33 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Επικοινωνία
Τηλ +30 2310 991445
Fax  +30 2310 991438
e-mail: sstyl@auth.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες