Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Σαγιάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο κ. Ιωάννης Σαγιάς είναι Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος BSc (Econ) in Industry and Trade του London School of Economics του University of London και ΜSc in Urban and Regional Planning της ίδιας σχολής. Είναι επίσης Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θέματα μεθόδων ανάλυσης του χώρου, αστικής γεωγραφίας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, οργάνωσης του χώρου και μεθοδολογίας σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές επιπτώσεις της ανάπτυξης στον αστικό και περιφερειακό χώρο. Έχει δημοσιεύσει σε ζητήματα σχεδιασμού του χώρου, μεθόδων-τεχνικών ανάλυσης του χώρου, κοινωνικού διαχωρισμού, αστικής διάχυσης, συλλογικής κατανάλωσης, ανάπτυξης και θεσμών, γεωγραφίας της βιομηχανικής διάρθρωσης και απασχόλησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα θέματα της θεωρίας και της μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού του χώρου με ειδικότερη αναφορά στην κοινωνική και οικονομική γεωγραφία.


Επικοινωνία
Τηλ: +30 210 7722603
E-mail: isayas@mail.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες