Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Μπίσκα Αναστασία Δίπλ. Μηχ., Υποψήφια Διδάκτορας Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Η Αναστασία Μπίσκα είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π.) (2006) και υποψήφια διδάκτορας του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στη θεματική περιοχή «Μοντέλα Συμμετοχικού Σχεδιασμού».
Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα στους τομείς Εκτίμηση και Αξιοποίηση Ακινήτων, Χωρικός Σχεδιασμός, Κτηματολόγιο κ.ά., μέσα από μελέτες και ερευνητικά προγράμματα στα αντίστοιχα αντικείμενα.
Ως Υπoψήφια Διδάκτορας έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα ESPON-RERISK της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Χωρικός Σχεδιασμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Μοντέλα Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).


Επικοινωνία:
Τηλ. +30 210 7722756
Fax:  +30 210 7722750
E-mail: abiska@survey.ntua.gr

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες