Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Σκλιας Παντελής,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Ο Παντελής Σκλιάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Sussex, της Μεγάλης Βρετανίας καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1998). Τo θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι «Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με έμφαση στις σχέσεις της Ε.Ε. με τον Τρίτο Κόσμο». Την περίοδο 1999-2000 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ, στο Ελληνικό Κέντρο  Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Την περίοδο 1999-2002 διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής στο Μεταπτυχιακό Κέντρο για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου του Sussex.
Την περίοδο 1991-2004 εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στους τομείς της εκπαίδευσης και της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Ειδικότερα, συνεργάσθηκε, κυρίως, με αναπτυξιακούς φορείς (Ε.Ε., UNDP, UN, UNHCR, κ.ο.κ.) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες των Βαλκανίων και του Τρίτου Κόσμου. Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. Ελληνικών και Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και Δικτύων με δραστηριοποίηση στο τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της κοινωνικής οικονομίας.  Την περίοδο 2004-2007 διετέλεσε Συντονιστής του Τομέα Διεθνούς Συνεργασίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, στο οποίο συμμετέχει μέχρι και σήμερα.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η μελέτη των διεθνών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων υπό το πρίσμα της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, η δυναμική διαμόρφωση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος και στη αγορά, ο ρόλος των διαφορετικών οικονομικών και πολιτικών παραγόντων στη διαμόρφωση των σχέσεων ισχύος στο διεθνές σύστημα.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (6/2004-12/2005), Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (11/2007-1/2009) και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2/2009-10/2010).


Επικοινωνία
e-mail: pantelis.sklias@uop.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες