Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Κωνσταντέλου Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Η Αναστασία Κωνσταντέλου είναι μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990), με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Science and Technology Policy Research Unit, Πανεπιστήμιο Sussex (1992) και Διδακτορικό τίτλο στη Τεχνολογική Πολιτική (Science & Technology Policy Studies) από το Πανεπιστήμιο του Sussex (1998). Υπήρξε σύμβουλος του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ρυθμιστικές πτυχές του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και σε θέματα που αφορούν στα σχέδια  αριθμοδότησης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ και στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Έχει σημαντική εμπειρία ως εταίρος σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς (α) διαχείριση της καινοτομίας και των ροών γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων, (β) σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής που αφορούν κυρίως την περιφέρεια της Ευρώπης, (γ) στις επιπτώσεις των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης που βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, στη συμπεριφορά και την επίδοση των επιχειρήσεων, και (δ) στους κοινωνικούς, οργανωσιακούς, οικονομικούς και κανονιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τη συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια των ετών 2000-2008, ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του ελληνικού e-business forum - μια πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Από το 2007, διατελεί μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ετήσιου Συνεδρίου European Communications Policy Research Conference (EuroCPR). Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Επικοινωνία
Τηλ: +30 22710 35461
E-mail: konstantelou@fme.aegean.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες