Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Φραντζή Μαρία, Δίπλ. Μηχ., Yποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Η Μαρία Φραντζή είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Paul Valery Montpellier III, Γαλλία (DESS Amenagement Rural). Συνέχισε στον πρώτο χρόνο διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Γεωγραφίας του Universite  Paul Valery, Montpellier, Γαλλία, με θέμα: "Ruralite et Urbanisation en milieu Mediteraneen. Examples en Grece et en France".
Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού του Ε.Μ.Π με θέμα "Ολοκληρωμένα Μοντέλα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Η ένταξη του τοπίου στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων". 
Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (DG ΧΙ και DG XIII), σε Θέματα Περιβάλλοντος, Τηλεματικής και Σχεδιασμού Μεταφορών. Έχει εργαστεί ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός και Πολεοδόμος Χωροτάκτης σε μια σειρά μελετών, Ιδιωτικών και Δημοσίου.
Έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κύρια στις περιοχές της Περιφερειακής  Πολιτικής και Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Περιγραφής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Οπτικών Πόρων.


Επικοινωνία:
Τηλ. +30 2267031188
Fax: +30 2267029115
E-mail: gaiateam@otenet.gr

 

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες