Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, Διπλ. Μηχ., Δρ. Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (1980). Διδάκτορας της ΣΑΤΜ ΕΜΠ (2008) με τίτλο Διατριβής «Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προιόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης». Μέλος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) της ΣΑΤΜ από το 2000 μέχρι σήμερα.
Συμμετοχή στη διεξαγωγή του εφαρμοσμένου/εργαστηριακού διδακτικού έργου των ασκήσεων και θεμάτων των προπτυχιακών μαθημάτων της ΣΑΤΜ: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Συμμετοχή στην παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών και συγγραφή διδακτικών σημειώσεων.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Νέες Τεχνολογίες,  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Έργα και Προγράμματα, Χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Marketing των Τουριστικών Πόρων/Προορισμών και Διαχείριση του Τουριστικού Προϊόντος.


Επικοινωνία:
Τηλ. +30 210 7722610
Fax: +30 210 7724036
E-mail: dimpap96@central.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες