Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Γκίκας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Δημοσιεύσεις

Αποφοίτησε από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ το 1993. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne, 1996.
Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne όπου ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση γεωδαιτικών δικτύων και συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τη χρήση του συστήματος GPS σε εφαρμογές εντοπισμού υψηλής ακρίβειας. Ανέλαβε επίσης τη διδασκαλία μαθημάτων δορυφορικής γεωδαισίας και θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων (στο University of Newcastle upon Tyne)   
Εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στην εταιρεία Western Geophysical Company (στο Λονδίνο και Houston) όπου ασχολήθηκε με τη συλλογή, επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο γεωδαιτικών δεδομένων κατά τη διεξαγωγή γεωφυσικής έρευνας (με στόχο τον εντοπισμό υδρογονανθράκων). ‘Ηταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή έρευνας με αντικείμενο τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών τύπων γεωδαιτικών αισθητήρων σε αντίστοιχες εφαρμογές. Ήταν επίσης υπεύθυνος για την οργάνωση διαλέξεων με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο γεωδαιτικών δεδομένων (στην εταιρεία Western Geophysical Company). 
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάσθηκε ως σύμβουλος μηχανικός σε διάφορες εταιρίες, σε θέματα γεωδαιτικού εντοπισμού κυρίως σε συγκοινωνιακά έργα υποδομής. 
Είναι Επίκουρος Καθηγητής στη ΣΑΤΜ από το 2004, όπου συμμετέχει σε μια σειρά από ερευνητικά Εθνικά αλλά και Ευρωπαικά προγράμματα. Δραστηριοποιείται επίσης  ως μέλος της International Federation of Surveyors (FIG).
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη δορυφορικών και κλασικών γεωδαιτικών συστημάτων εντοπισμού σε εφαρμογές στατικού και κινηματικού προσδιορισμού θέσης στο χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον, στην παρακολούθηση μικρομετακινήσεων σε τεχνικά έργα με γεωδαιτικές μεθόδους, καθώς και σε εφαρμογές τεχνικής γεωδαισίας. 

Επικοινωνία
Τηλ: +30 210 772 3566
e-mail: vgikas@central.ntua.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες