Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

Διμέλλη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύντομο βιογραφικό - Δημοσιεύσεις

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1998). Μεταπτυχιακές σπουδές στo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός του Χώρου: Κατεύθυνση Πολεοδομία –Χωροταξία (1999-2001) του Ε.Μ.Π. και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» (2007-2009).
Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. στον Τομέα Πολεοδομίας Χωροταξίας (2003-2006) με υποτροφία «Ηράκλειτος», Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα.
Επικουρική διδασκαλία (2001-2010) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. στα προπτυχιακά μαθήματα Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7Α, στο κατ’ επιλογήν μάθημα Ειδικά θέματα Πολεοδομίας και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο μάθημα Ο κύκλος της έρευνας και η μεθοδολογία της χωρικής ανάλυσης. Έχει διδάξει στη Σχολή Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (2007-2008) τα μαθήματα Αστικός Σχεδιασμός και Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙα -Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (2006-2009) το μάθημα Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις- Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Από το 2008 διδάσκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης τα μαθήματα που εντάσσονται στον πολεοδομικό τομέα.
Έχει συγγράψει εκπαιδευτικές σημειώσεις και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά, σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.

Επικοινωνία
E-mail: dimelli@arch.tuc.gr

http://www.arch.tuc.gr/CVs/dimelli.pdf

 

 

 

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Εξωτερικοί Συνεργάτες