Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/0_home/index.htm

FOR_LEARN web site

 

http://cordis.europa.eu/foresight/platform.htm

Science and Technology Foresight – European Knowledge Sharing Platform

 

http://www.efmn.info/

European Foresight Monitoring Network

 

ForSociety

http://www.unido.org/index.php?id=7876

 

 

http://www.unido.org/index.php?id=o5216

Technology foresight – UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

 

 

https://www.unido.org/foresight/registration/

UNIDO - Technology foresight database (registration)

 

 

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/A2_references/foren.htm

FOREN and CGRF - FOREN Guide - Foresight for Regional Development Network - A Practical Guide to Regional Foresight

 

 

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/0_home/final_demo_fscreen.htm

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/support/query.cfm

FOR-LEARN on-line foresight guide

 

 

http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/published-projects

List of published foresight projects

 

 

http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/current-projects

List of current foresight projects

 

 

http://www.acunu.org/millennium/issues.html

foresight references – books

 

 

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/A2_references/blueprints.htm

 

 

 

FORESIGHT INSTITUTES AND THINK-TANKS PARTNERS IN FOR-LEARN

 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/

a

 

 

http://cordis.europa.eu/foresight/home.html

Science and technology foresight

 

 

http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/A2_references/futuribles.htm

aa

 

 

http://www.mbs.ac.uk/research/engineeringpolicy/index.aspx

a

 

 

http://www.institut-destree.eu/

a

 


OTHERS FORESIGHT INSTITUTES AND THINK-TANKS

 

 

 

 

 

 

 

 


INTERNATIONAL ASSOCIATIONS AND NETWORKS

  • Shaping Tomorrow Foresight Network helps members to help each other anticipate change, explore best practice, find new opportunities to collaborate and to co-create the future  

PERIODICALS

 

OTHER IMPORTANT REFERENCES

    • To develop a common futures toolkit, that can be used in all EU regions.
    • To increase the use of futures tools.
    • To apply the futures toolkit to regional development issues.  
  • Online Toolbox (Michel Godet)  

 

OTHER IMPORTANT TOOLS DEVELOPPED BY THE "KNOWLEDGE FOR GROWTH" UNIT OF JRC/IPTS

  • ERAWATCH® provides information on national research policies, structures, programmes and organisations  

 

http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta_2011/intro.html

European foresight

 

http://www.foresightplatform.eu/

European foresight platform

 

http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/

European Commission's information platform on European, national and regional research systems and policies

 

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

 

Προτεινόμενες Συνδέσεις
Εντοπισμός Μονάδας

Η Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου Βέη, της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.