Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

                                                                                            

10.00 Προεδρείο: Γιαουτζή Μ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.
  1. Χαιρετισμός Πρύτανη Ε.Μ.Π., Καθηγ. κ. Α. Ανδρεόπουλου
  2. Χαιρετισμός Προέδρου Σ.Α.Τ.Μ., Καθηγ. κ. Α. Γεωργόπουλου
  3. Εναρκτήριος Χαιρετισμός του Γ.Γ. του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Χ. Κοκκώση, Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας
10.30 Καββαδίας Δ., “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενίσχυση των Τουριστικών Επενδύσεων”, ΕΟΤ.
11.00  Ζαχαράτος Γ., “Η Τελική Τουριστική Καταναλωτική Δαπάνη και η Σημασία της για την Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης”, Παν. Πατρών.
11.30 Κουτσόπουλος Κ., “Ανάλυση Τουρισμού: Μία Νέα Μεθοδολογική Προσέγγιση”, Σ.Α.Τ.Μ., E.M.Π.

12.00  Διάλειμμα

Προεδρείο: Βασενχόβεν Λ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.

12.15

Σκάγιαννης Π. και Γ. Σταμπουλής, “Καινοτομικές Στρατηγικές στον Τουρισμό: Τεχνολογία και Θεσμοί”, Παν. Θεσσαλίας.

12.45 

Λεοντίδου Λ., “Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η Αστικοποίηση των Μεσογειακών Ακτών”, Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

13.15  

Δεληκαράογλου Δ., “Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Γεωπληροφορικής στην Τουριστική Ανάπτυξη”, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

13.45

Βλαστός Θ. και Δ. Μηλάκης, “Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας σε Ιστορικά Κέντρα Ελληνικών Πόλεων: Οι Περιπτώσεις των Οικισμών Ρόδου, Κω, Κερκύρας, Αθήνας, Ηρακλείου και Μαλίων Κρήτης”, Σ.Α.Τ.Μ., E.M.Π.

14.15-15.00  Γεύμα

Προεδρείο: Κουτσόπουλος Κ., Καθηγ. Ε.Μ.Π.

15.00

Στρατηγέα Α., “Η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Τουριστική Ανάπτυξη των Περιφερειακών Περιοχών”, Σ.Α.Τ.Μ., E.M.Π.

15.30

Παπακωνσταντίνου Δ., “H Συμβολή των Κλειστών Ηλεκτρονικών Δικτύων Πώλησης στην Ενίσχυση της Βιωσιμότητας του Τουρισμού”, Σ.Α.Τ.Μ., E.M.Π.

16.00

Χατζηχρήστος Θ., “Η Διάσταση της Οπτικοποίησης στα Συστήματα Διαχείρισης του Τουριστικού Προϊόντος”, Σ.Α.Τ.Μ., E.M.Π.

16.30 

Σιόλας Α. και Ε. Μπακογιάννης, “Δορυφορική Τεχνολογία, Χαρτογραφική Πληροφορία και Τουριστική Ανάπτυξη”, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

17.00  Διάλειμμα

Προεδρείο: Ζαχαράτος Γ., Καθηγ. Παν. Πατρών

17.30

Μιχαλόπουλος Π., “Η Συμβολή του Ευρωπαϊκού Περιηγητισμού στην Πολιτισμική και Τουριστική Ανάπτυξη”, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

18.00 

Θεοδωράκη Τ., “Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα ‘Ορια της Νέας Εποχής”, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

18.30

Ανδρεάτου Α. και Μ. Γιαουτζή, “Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στο Συμμετοχικό Σχεδιασμό για Τουριστική Ανάπτυξη”, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.

19.00

Φώτης Γ., “Χωρική Ανάλυση Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αστικών Περιοχών”, Παν. Θεσσαλίας.

19.30  Στρογγυλό Τραπέζι - Συντονιστής: Γιαουτζή Μ. (Καθ. Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.)

Κόνσολας Ν. (Καθηγ. ΙΠΑ – Πάντειον Παν.), Κουτσόπουλος Κ. (Καθηγ. Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π.),  Ζαχαράτος Γ. (Καθηγ. Παν. Πατρών), Τσάρτας Π. (Καθηγ. Παν. Αιγαίου), Χατζηνικολάου Ε. (ΕΟΤ), Κομήλης Π. (ΚΕΠΕ), Μπεριάτος Η. (Καθηγ. Παν. Θεσσαλίας).

20.00 Κλείσιμο Ημερίδας