Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης - SPReD

g en

 

EPRI-WATCH: European Parliament Research Initiative Watch

http://www.epri.org/epriorg/EPRI_Watch.php

FOURTH FRAMEWORK PROGRAMME
ACTS - Advanced Communications Technologies And Services Dgxiii – Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research, (AC079)

Διάρκεια: 1995-1999

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθ. Μαρία Γιαουτζή

Στόχος του Ερευνητικού Έργου

Ο στόχος του προγράμματος EPRI-WATCH είναι να φέρει σε επαφή τα κέντρα λήψης αποφάσεων με την Κοινωνία της Πληροφορίας και ειδικότερα με την ανάπτυξη τεχνολογίας και τις εφαρμογές του προγράμματος ACTS.
Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει στα ακόλουθα σημεία:

 • Προωθεί την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων (εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια) και της κοινότητας του ACTS, δημιουργώντας μία ομάδα από αντιπροσώπους διαφόρων κοινοβουλίων η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινότητα του ACTS
 • Προωθεί την υιοθέτηση και χρήση προηγμένων υπηρεσιών επικοινωνίας από τους βουλευτές διαφόρων κοινοβουλίων και τους συνεργάτες τους αναπτύσσοντας διάφορες υπηρεσίες και συγκεντρώνοντας πληροφορίες σε μία βάση δεδομένων χρήσιμη για αυτούς (10 διαφορετικά πεδία πληροφοριών)
 • Επεκτείνει την ομάδα αντιπροσώπων των διαφόρων κοινοβουλίων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

Ομάδα Εργασίας

 • Teleport Sachsen-Anhalt GMBH, (TSA), Germany (Project Leader)
 • Infonet, Belgium
 • Ponton European Media Art Lab, (PONTON), Germany
 • Burger BreedBand Net VZW, (BBN), Belgium
 • Open Studio, (OPENSTD), Italy
 • CATRAL, France
 • Infopartner S.A., Luxembourg
 • VTT Information Technology, (VVT INFORM), Finland
 • North West Labs Ltd, (NWLABS), Ireland
 • Association of European Industry and Technology Region, (RETI), Belgium
 • European Online S.A., (EO), Luxemburg
 • Forschungsinstitut fur Telekommunikation an Fernuniversitat Hagen und Bergischen Universitat WUP, (FTK), Germany
 • Desarollo y Recursos S.L., (DYR), Spain
 • Demokritos, (NCSR)/NTUA, Greece
 • Institute of Technology Assessment, (ITA), Austria
 • IT Department of the Chancellory of the Sejm, (SEJMPOLAND), Poland
 • NCI Ltd, (NCI), The Slovak Republic

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

Επιβλέπουσα: Μαρία Γιαουτζή - Καθ. ΕΜΠ

1996 - Στρατηγέα Αναστασία, "Μοντέλα Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στην Περιφερειακή Αναδιάρθρωση του Χώρου", ΕΜΠ.

2005 - Oludolapo O. Akinyosoye - Gbonda , "Συστήμα Στήριξης Αποφάσεων (SYDEPETR) για τον Τομέα Εξόρυξης Πετρελαίων της Νιγηρίας στην Περιοχή του Niger Delta", ΕΜΠ.

2007 - Ανδρεάτου Αγγελική, "Συστήματα Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2008 - Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, "Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφρόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

2011 - Γραμματικογιάννης Ηλίας, "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για το Συμμετοχικό Σχεδιασμό στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης", ΕΜΠ.

Ερευνητικά Προγράμματα

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TΗΛΣΕΠΕ

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

MISSING NETWORKS IN EUROPE, ERTI

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF MARKET AND INTERVENTION FAILURES IN TRANSPORT POLICY, OECD


A STRATEGIC INFORMATION SYSTEM AND PLANNING MODEL FOR MARINE PARK MANAGEMENT: THE CASE OF NORTHEN SPORADES-MEDSPA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ «Σ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΑΣΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Π.Ε.Π. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

 

 

RERISK

AG2020

EFONET

DECOIN

STOA

COSTA22

FILTER

EUROSIL

SMARTS

EPRI-WATCH


PRAXIS

ULYSSES

POSSUM

TILSEPE

TILEMATT

BATT

SIRIUS

EURONETT

EVA

Missing Networks In Europe, ERTI

EnvironmentalL Consequences Or Market And Intervation Failures In Transport Policy, OECD


A Strategic Information System And Planning Model For Marine Park Management: The Case Of Northen Sporades-MEDSPA

Integrated Development Plan for the Kastelli -Heraklion-Crete Region

The implementation of the first phase of the tramway system of Athens, OASA

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential ‘in Decline’ Regions in Greece-I

Strategic Guidelines for Vocational Training in Potential in Decline Regions in Greece-II

A Pilot Digital System To Upgrade Current Support Mechanisms For Improving Clinical Health Services

Requirements Specification and Tender Evaluation of an Information System for A Project Funded by the North Aegean Region Fund, Titled “Oinousses Telematic Center – Nautical Center of Documentation”

Development of Operational Optimization Software for Forest Fire Management

Specification of an Integrated System for Monitoring, Planning and Decision Support for Managing Forest Fires in Imittos Mountain